Έργο

Δωρεά για Mentoring στα Σχολεία του Λάλα και στη Διασπορά των Μηλεών Ηλείας

Έτος

2021

Οργανισμός

The Tipping Point

Θεματική

Εκπαίδευση, Καταπολέμηση της Φτώχιας

[addtoany]

Το Tipping Point αποσκοπεί να συμβάλει στην σωστή ενημέρωη των νέων σχετικά με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σε ζωντανές ομαδικές συνεδρίες, οι νέοι σε απομακρυσμένες περιοχές επεκτείνουν τους ορίζοντες και τις επιλογές τους, λαμβάνοντας καθοδήγηση και απανήσεις στις απορίες τους από έμπειρος ανθρώπους-πρότυπα (μέντορες) σε όλο τον κόσμο. Οι μέντορες είναι από γιατροί και αγρότες στα γύρω χωριά, μέχρι επιστήμονες της NASA. Μέσα από τη δουλειά του οργανισμού, οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους και κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο, μπορούν να υπερβούν τα στερεότυπα και να μάθουν για επαγγέλματα και ιδέες από ανθρώπους με σχετική εμπειρία. Οι μέντορες έχουν εύρος ειδικοτήτων αλλά είναι και βασισμένοι στην τοπική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε 329 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εμπλέκοντας 718 εκπαιδευτικούς, 1.657 μέντορες και 23.273 μαθητές.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει την υλοποίηση συνεδριών mentoring στα τρία κοντινότερα σχολέια στις Μηλιές, στο χωρίο του Λάλα, με σκοπό τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των νέων να αναζητήσουν εργασία στον τόπο καταγωγής τους, την προσέκλυση νέων κατοίκων από τη διασπορά και τη δημιουργία πνεύματος κοινώτητας και συνεργασίας.. Για τη διασπορά, το έργο περιλαμβάνει ζωντανές ξ αποστάσεως συνεδριές mentoring σε ομάδες, μέσα από την πλταφόρμα του οργανισμού, με έμφαση στις νέες ευκαιρίες για τηλεργασία. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης μέρος σε εργαστήρια ώστε να εκπαιδευτούν σε βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας. Οι συννετέχοντες που επιθμούν να προχωρήσουν μία επιχειρηματική ιδέα θα συμμετέχουν σε επιπλέον συνεδρίες mentoring με μέντορες με σχετική εμπειρία ώσε να λάβουν πρακτική υποστήριξη στα πρώτα τους βήματα. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλιας του Ιδρύματος για την αναβίωση των Μηλεών και της γύρω περιοχής μέω της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Δείτε όλα τα έργα
EL