Έργο

Διερεύνηση Βαρελοποιίας στις Μηλιές Ηλείας

Έτος

2020

Οργανισμός

N/A

Θεματική

Καταπολέμηση Φτώχειας, Εκπαίδευση

[addtoany]

Οι Μηλιές είναι ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στον νομό Ηλείας , μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 30% κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Το χωριό εγκαταλείπεται τα τελευταία χρόνια, έχοντας 70 εναπομείναντες κατοίκους, κυρίως μεγάλής ηλικίας. Η χειροποίητη παραγωγή δρύινου βαρελιού απασχολούσε περίπου το 60% του τοπικού πληθυσμού. Ωστόσο, η τέχνη εγκαταλείφθηκε σταδιακά και ασκείται μόνο περιστασιακά από έναν κάτοικο του χωριού.

Το Ίδρυμα Folloe ερευνά τη δυνατότητα της αναβίωσης της βαρελοποιίας ώστε να γίνει κινητήριος μοχλός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίξαμε επισκέψεις σε επιτυχημένες βαρελοποιίες για μεταφορά τεχνογνωσίας και έρευνα σχετικά με την καταλληλότητα του τοπικού ξύλου για βαρέλια κρασιού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την αναζωογόνηση των Μηλεών και της γύρω περιοχής μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Δείτε όλα τα έργα
EL