Έργο

Διερεύνηση Οινοποιίας στις Μηλιές Ηλείας

Έτος

2020

Οργανισμός

N/A

Θεματική

Εκπαίδευση, Καταπολέμηση της Φτώχιας

[addtoany]

Οι Μηλιές είναι ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στον νομό Ηλείας , μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 30% κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Το χωριό εγκαταλείπεται τα τελευταία χρόνια, έχοντας 70 εναπομείναντες κατοίκους, κυρίως μεγάλης ηλικίας. Η αμπελουργία έχει αναπτυχθεί σημαντικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με πολλούς μικρούς οινοπαραγωγούς που παράγουν κρασιά υψηλής ποιότητας και εφαρμόζουν δραστηριότητες οινοτουρισμού. Η παραγωγή κρασιού στην περιοχή μειώνεται τα τελευταία χρόνια μαζί με τον πληθυσμό και λόγω των κρατικών αντικινήτρων. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η περιοχή έχει κλίμα και γεωγραφικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν κατάλληλη για την παραγωγή κρασιού υψηλής ποιότητας.

Το Ίδρυμα Folloe υποστηρίζει μια προκαταρκτική αξιολόγηση της δυνατότητας της περιοχής για την παραγωγή κρασιού, μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένους επαγγελματίες. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την αναζωογόνηση των Μηλεών και της γύρω περιοχής μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Δείτε όλα τα έργα
EL