Έργο

Διευρεύνηση για τη Διάνοιξη Γεωτρήσεων στις Μηλιές Ηλείας

Έτος

2020

Οργανισμός

N/A

Θεματική

Βιώσιμες Υποδομές

[addtoany]

Οι Μηλιές είναι ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στον νομό Ηλείας , μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 30% κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Ο τοπικός πληθυσμός βασίζεται κυρίως στη γεωργία αλλά αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω έλλειψης νερού

Το Ίδρυμα Folloe χρηματοδοτεί τις μελέτες και τα έργα για τη δημιουργία γεωτρήσεων, με σκοπό την κάλυψη των τοπικών αρδευτικών αναγκών και τη βελτίωση της διαβίωσης των ντόπιων και των μελλοντικών κατοίκων. Το έργο υλοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την αναζωογόνηση των Μηλεών και της γύρω περιοχής μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Δείτε όλα τα έργα
EL