Έργο

Τεχνολογική Εκπαίδευση για την Αναβίωση των Μηλεών Ηλείας

Έτος

2021

Οργανισμός

N/A

Θεματική

Εκπαίδευση, Καταπολέμηση της Φτώχιας

[addtoany]

Οι Μηλιές είναι ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στον νομό Ηλείας , μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 30% κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Το χωριό εγκαταλείπεται τα τελευταία χρόνια, έχοντας 70 εναπομείναντες κατοίκους, κυρίως μεγάλης ηλικίας. Οι Μηλιές έχουν επίσης σημαντική διασπορά που ζει σε αστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Folloe αναδεικνύει στο website του χωριού τεχνολογικές πρακτικές και εξελίξεις που μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να ενθαρρύνει την επιστροφή της διασποράς. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την αναζωογόνηση των Μηλεών και της γύρω περιοχής μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Δείτε όλα τα έργα
EL