Έργο

Επισκευή Υδροδότησης Πυροσβεστικών Κρουνών στις Μηλιές

Έτος

2021

Οργανισμός

N/A

Θεματική

Βιώσιμες Υποδομές

[addtoany]

Milies is a small village located in the Ilia region of the Peloponnese, one of the poorest areas in Greece with an average per capita income 30% below the national average. The water supply network for fire hydrants in the village’s ring-road suffers frequent damages that leave the village exposed to wildfires.

Το Ίδρυμα Folloe χρηματοδοτεί την επισκευή του δικτύου ύδρευσης. Το έργο υλοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την αναζωογόνηση των Μηλεών και της γύρω περιοχής μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Δείτε όλα τα έργα
EL