Έργο

Δωρεά για τη Δημιουργία Street Art στην Πρόσοψη του Δημοτικού Σχολείου Λάλα

Έτος

2021

Οργανισμός

Δημοτικό Σχολείο Λάλα

Θεματική

Εκπαίδευση

[addtoany]

Ο Λάλας είναι ένα μικρό χωριό στον νομό Ηλείας, μία από τις φτωχότερες περιοχές τις Ελλάδας με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 30% από τον εθνικό μέσο όρο. Το δημοτικό σχολείο του Λάλα΄είναι το κοντινότερο στις Μηλιές. Το σχολείο έχιε 50 μαθητές και 16 υπαλλήλους (διδακτικό και διοικητικό προσωπικό). Βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του χωριού, από όπου η πρόσοψη του είναι καθαρά ορατή

Το Ίδρυμα Folloe χρηματοδοτεί τοιχογραφία στη πρόσοψη του σχολείου, με στόχο τη βελτιώση της καθημερινότητας των μαθητών, τη διαφοροποίηση και προώθηση του χωριού, την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής μέσα από την ενσωμάτωση σχετικών στοιχείων στο έργο και την δημιουργία παραδείγματος για τα άλλα σχολεία της περιοχής. Το έργο υλοποιείται από την Urban Act, ένα οργανισμό που υλοποιεί εικαστικές παρεμβάσεις σε σχολεία από το 2007, υπό την αιγίδα του υπουργείου παιδίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλάις του Ιδρύματος για την αναβίωση των Μηλεών μέσω της δημιουρ΄γιας θέσεων εργασίας.

Δείτε όλα τα έργα
EL